Gecertificeerde honden

Waarom werken we met honden met een diploma?
Of moeilijker gezegd, met gecertificeerde honden?
Ten eerste omdat bij het diploma ook een cursus voor de begeleider hoort.
Op deze cursus leer je onder andere :
– je hond leren lezen (lichaamstaal leren lezen),
– stressignalen bij je hond leren herkennen,
– reageren op de stressignalen,
– hoe je hond (veilig) uit een stress-situatie halen.
Honden kunnen immers niet zeggen wanneer ze het even beu zijn.  Het enige wat ze kunnen, is praten door middel van lichaamstaal, grommen of in het ergste geval, bijten.
Ten tweede omdat de hond op de cursus wordt getest om te kijken hoeveel stress hij/zij aankan, hoeveel dominantie de hond verdraagt van een mens, hoe de hond reageert in extreme situaties.
Deze test wordt afgenomen door speciaal opgeleide mensen die weten waarmee ze bezig zijn. Want als je een hond in een extreme situatie brengt, is de kans dat de hond reageert door te bijten natuurlijk véél groter dan wanneer je er gewoon mee aan het wandelen bent.
Dus vooraleer je zegt : “Dit is simpel, mijn hond kan ook rustig blijven liggen, ik probeer dit ook”, denk even na waaraan je begint. Want het zou maar wat zonde zijn dat een niet-geteste hond onder leiding van een niet-opgeleide begeleider een kind zou bijten tijdens het voorlezen.
Het zijn en blijven honden, en het zijn en blijven kinderen…