Doel

Het doel van de leeshonden is een positieve stimulans geven aan kinderen of mensen die problemen hebben met lezen, met hun omgeving (autisten),
of die angst hebben om in een groep voor te lezen of te praten.