Therapie

Aangezien onze honden ook opgeleid zijn tot therapiehonden, kunnen ook therapie-sessies gegeven worden met of rond de honden. Bijvoorbeeld voor kinderen of volwassenen met autisme of een ander fysisch, psychisch,… probleem. Ook mensen of kinderen die bang zijn voor honden kunnen bij ons leren omgaan met hun angst en met honden of zelfs hun angst overwinnen.
Eerst wordt er besproken wat het probleem is, en wat de verwachtingen zijn. Dan wordt er gekeken met welke hond zal gewerkt worden en wordt er een schema afgeproken wat er wanneer zal gebeuren.
Natuurlijk is dit schema voor iedereen anders en uniek.
Afhankelijk van de vorderingen of de ervaringen van de persoon, kan dit schema altijd bijgewerkt worden.
Ook scholen die bijzonder onderwijs geven, kunnen bij ons terecht. Of families die merken dat hun kind ergens mee zit, maar het niet kwijt kan, kunnen geholpen worden door het luisterend oor van onze honden. Kinderen, jeugd of volwassenen die het moeilijk hebben om om te gaan met de huidige samenleving, kunnen hun problemen meestal gemakkelijker kwijt aan een hond dan aan anderen uit hun omgeving. In deze gevallen wordt er eerst een vertrouwensrelatie opgebouwd tussen de hond en de persoon. De persoon bepaalt zelf wanneer hij/zij iets kwijt wilt aan de hond en wanneer niet.
Afhankelijk van persoon tot persoon en van situatie tot situatie, kan dit gebeuren in een vertrouwde omgeving of tijdens een wandeling met de hond.
Voor meer info over onze leeshonden: klik hier.